top of page

Endüstri 4.0 Yol Haritası

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2023

Akademi 4.0 Ekibi olarak, 7 başlıktan oluşan kapsamlı bir endüstri 4.0 için örnek teşkil edecek çalışmayı derledik. Keyifli incelemeler.


1-Endüstri 4.0 için Yol Haritası Çizmek


Dünyanın her yerindeki şirketler, müşterilerin hızla değişen, gittikçe artan ve karmaşıklaşan taleplerinin yanı sıra azılı bir küresel rekabetin içinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyorlar. Tarihin gördüğü en güçlü teknoloji çözümlerine erişebiliyor olmalarına rağmen, seçenek yelpazesinin sersemleticiliğiyle yüz yüzeler. Şirketlerin, pazar taleplerini karşılamalarına ve küresel rekabette avantaj sağlamlarına yardımcı olabilecek dijital bir dönüşüm içinde ilerlemesinin pek çok yolu varken nereden başlanacağını bilmek zor.


MESA International bu sebeple geçtiğimiz Eylül ayında Berlin’deki Things of Industry World’de bir Akıllı Üretim atölyesine ev sahipliği yaptı. MESA, atölye için, bir Endüstri 4.0 yolculuğunu beyin fırtınasından itibaren nasıl başlatacaklarının ve geliştireceklerinin stratejilerini kuran, geniş bir yelpazeden üretim liderlerini bir araya getirdi. Beyin fırtınası her ne kadar gerçek hayattaki profesyonellerin, kurgusal bir şirketin dijital dönüşümünü planlayıp hayata geçirmeleri üzerine olsa da yaşanan durum aslında her gün dünyanın dört bir yanındaki toplantı odaları ve konferans salonlarında gerçekleşen senaryoydu. Öncelikle, atölye çalışması, şirketlerin bu yolculuğu planlamak için MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’nı nasıl temel bir araç olarak kullandıklarını gösterdi.


İkinci olarak, atölye katılımcılarının kurgusal şirket için yarattığı misyonlar, hedefler, stratejiler ve taktikler bir Endüstri 4.0 yolculuğundaki her bir bileşen için gerçek dünyaya yönelik yaklaşımlar sundu. Hem süreç hem de sonuçlar, şirketiniz için oluşturacağınız yol haritasını çizmenizde yardımcı olmak için kullanılabilir, hatta kullanılmalıdır. Başlangıç için katılımcılara, bu zorluklarla yüzleşen bir CEO’nun ağzından anlatılan bir şirket senaryosu, yanında ilgili SWOT analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler), Endüstri 4.0’a ufak bir bakış sağlayan bir özet ve MESA’nın Endüstri 4.0 Yol Haritası verildi. Ardından katılımcılardan MESA Yol Haritasına dayanarak bir MOST analizi (Misyon, Hedefler, Stratejiler, Taktikler) tamamlamayıp şirketin yeni misyonunu, hedeflerini, stratejilerini ve taktiklerini belirlemeleri istendi. Sonra katılımcılar beş gruba ayrıldı ve her biri, MESA Yol Haritası’ndaki beş bileşene bağlı, eyleme geçirilebilir fikirler üzerine beyin fırtınası yapmakla görevlendirildiler: İş Stratejisi, Güçlü Ekipler, Düzene Konmuş Süreçler, Bağlayıcı Teknolojiler ve IIoT Cihazlar. Amaçları, bir şirketin, yol haritasını kullanarak güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarıp zayıf yönlerini düzeltirken, fırsatları yakalama ve tehditleri etkisiz hale getirme konusundaki yeteneğini de geliştirecek bir Endüstri 4.0 stratejik planı oluşturabileceğini göstermekti.


2-Senaryoyu Kurmak


CEO’nun paylaştığı durum birçok şirket için tanıdıktı: büyümeye ve yeniliğe odaklı bakış açısına sahip, güçlü ve başarılı bir şirket, iyi seviyede otomasyon sistemi ve iyi eğitimli iş gücüyle, eşsiz bir değişim ve rekabete maruz kalıyor: “35 senedir, küresel pazar için ürün üretiyoruz. Şirket her cephede daha da büyük bir küresel rekabetle karşı karşıya. Bundan bir yıl sonra hala burada olacağımızdan bile emin değilim. Rakiplerimiz daha ucuza daha iyi mallar üretiyorlar ve müşterilerimiz gemiyi terk etmeye başladı. Ne verirsek verelim, daha fazlasını istiyorlar -standart tekliflerimizde daha fazla çeşitlilik, daha fazla özellik, daha kısa üretim ön süreleri, daha büyük indirim, bir de sunuyor olduğumuz her şeyin isteğe göre özelleştirilebilir olmasını talep ediyorlar. Pazar talebini karşılayabilmek için iş modelimizi değiştirmemiz gerekiyor, yoksa oyunun dışında kalacağız. Her birinizin bu Endüstri 4.0 denen şeye bir bakmasını ve bunu, sadece elimizdeki müşterileri tutmak için değil, rakiplerimize kaptırdıklarımızı da telafi edecek şekilde, mevcut ve gelecek süreçlerimizi geliştirmekte ve yeni pazar payı kazanmakta sürdürülebilir bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi bulmasını istiyorum.”

-Helen Hendricks, Sterling Ltd CEO’su SWOT analizi de benzer şekilde tanıdık. Şirket güçlü yanları arasında, büyüme ve yenilikçilik kültürünün, tarihinin yanı sıra, iyi eğitimli ve teknoloji meraklısı bir iş gücü kadrosunun olduğu, önemli ölçüde otomatikleştirilmiş bir işletme olmasını sayıyor. Şirket zayıf yönlerinin de farkında. Dört kuşaklık bir teknoloji kullanıyor, bu da devamlı iş sürecinin olmayışı ve iş gücü zorluklarıyla (emeklilikler, yaşlı çalışanları işten çıkartma, yeni işe alınanları eğitme) birleşince verimsizliğe ve israfa sebep oluyor. Dahası, şirket fazlasıyla kâğıt tabanlı sistemlere bağımlı. Şirket, büyüyen pazarlardaki ve güvenilir iş ortağı arayan müşterilerdeki fırsatı görüyor. Süreç standardizasyonu uygulayarak ve kağıt tabanlı sistemler yerine dijitale geçerek, toplam ürün maliyetini önemli ölçüde azaltma, verimliliği artırma ve kaliteyi yükseltmenin yanı sıra, yeniden işleme ve atığı en aza indirgeyecek şekilde konum alıyor. Bir yandan da şirket kayda değer tehditlerle karşı karşıya: kıyasıya rekabet ve özelleştirilmiş ürün tekliflerinin daha hızlı ve daha yüksek kalitede sunulmasını talep eden müşteriler. Aynı zamanda iş gücü hızlı bir şekilde alabora oluyor ki bu da yeni teknolojilere adaptasyon ve yeni süreçlerin yaratımıyla bir araya geldiğinde yıkıcı bir hal alarak şirketin hata yapma ve baştan alma riskini artırıyor. Şirket, net bir vizyon ve yön olmadan yeni teknolojiler eklemek konusundaki mevcut yaklaşımının insanlar, süreçler ve prosedürler ve hatta eğitimle ilgili alanlarda daha büyük konularda süreç değişikliklerine yol açtığının farkında.

Bu arka planla, gruplar, çözümler üzerine beyin fırtınası yapmak ve MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası'nı temel alan bir MOST analizini tamamlamak için yola çıktılar; bu, imalatçı firmalara dijital dönüşümü başarmak hususunda ayrıntılı planlar oluşturmak için bir rehber ve bir çerçeve sunacaktı.

3-Yeni Bir İş Stratejisi Geliştirmek


MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası, atölye katılımcılarına dijital teknolojilerin kullanımı konusunda dört adet iş güçlendirme stratejisi sağladı: Temel yetkinlik olarak üretim yapmak, Kitle özelleştirme, Hizmet olarak ürün ve Hizmet olarak üretim. Atölye grubu, misyonunu geliştirirken temel yetkinlik olarak üretimi ve kitle özelleştirmelerini vurgulayan bir strateji ile ilerlemeyi tercih eden yeni bir iş stratejisi geliştirmekle görevlendirildi. Misyon: Grup, üç aşamalı bir misyon beyan etti:


 1. Ürün ve maliyet verimliliğini artırmanın yanı sıra müşteri edinme sistemlerini otomatikleştirerek satışları ve dolayısıyla da pazar payını (kaybedilen pazar payını yeniden kazanma dahil) artırmak.

 2. Gelişmiş ekipmanların güvenilirliği ve artan ürün kalitesi ile üretim verimliliğini ve güvenliğini artırarak kâra geçmek ve daha hızlı bir büyüme elde etmek ̶ ki bu da daha düşük maliyette daha kaliteli mallara yol açacaktır.

 3. Yüksek vasıflara sahip bir işgücü bulup geliştirmek ve onu teknolojinin sunduğu en iyi zekayla güçlendirmek. Hedefler: Bu misyonu elde edebilmek için, grup şunları belirledi:

 4. Özelleştirilmiş ürünler de dahil olmak üzere, yeni ve geliştirilmiş ürünler sunarak, daha iyi müşteri deneyimleri yaratarak ve şirketin yeni yetilerini pazarlayarak ciroyu (gelirleri) artırmak.

 5. Üretim bölümünün verimliliğini artırmak için iş ve iş süreçlerini standartlaştırarak ve süreç ve operasyonlardaki şeffaflığı geliştirerek operasyonel mükemmelliği kovalamak.

 6. İşgücünün teknoloji becerilerini geliştirmek, özellikle de satış ekibinin teknoloji kullanımını artırmak. Stratejiler: Şirket liderleri (atölye katılımcıları) senaryoda ilerlerken, IoT ve Bulut çözümlerini kullanarak, çeviklik kazanmak ve otomasyonu artırmak amacıyla misyon ve hedefleri gerçekleştirme planları yaptılar. Ayrıca şunları da yapacaklardı:

 7. Kaybedilen pazar payının nedenlerini araştırma ve geri kazanmak adına planlar yapmanın yanı sıra, satış teşviklerini ve tazminat planlarını iyileştirmek.

 8. Temel iş sürecini gözden geçirip geliştirmeler ve değişiklikler yapmak. Kaliteyi artırmak ve hurdayı azaltmak adına bir kalite yönetimi sistemi kurmak.

 9. Yeni eğitim programları oluşturup uygulamak ve işletmelerin, müşteriyle kurulan birebir iletişimlerin ve satış personellerinin bu yeni strateji ve teknolojileri benimsemesine yardımcı olacak şekilde değişim yönetimi stratejileri kullanmak.

Taktikler: Şirketin uygulayacağı taktikler aşağıdadır:

 1. Zekayı ve öğrenimi yakalamak, çevresindeki yazılım ve donanımlarla uyumlu olmayan işlevsel sistemlerden firma çapında birleşik bir çözüme geçmek için bir bulut/saha-dışı depolama ile birlikte IoT bağlantı çözümleri uygulamak.

 2. Otomasyon başlatmak ve operasyonel teknolojiyi entegre etmek, daha sonra da üretim bölümü işlemleri (kalite, hurda, yeniden çalıştırma) için anahtar performans göstergeleri (KPI) oluşturarak operasyonlarda kesinlik elde etmek.

 3. Aşağıdakiler aracılığıyla bir öğrenme ortamı yaratmak:

 4. Yeniden öğrenimi teşvik etmek

 5. Uzun zamandır çalışanlarla yeni gelenler arasında bilgi alışverişini ve yetenek paylaşımını teşvik etmek

 6. Eğitim için odalar tahsis etmek

4-Ekipleri Güçlendirmek


MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’nda, güçlendirilmiş ekipleri destekleyen teknolojiler arasında İşleve-Özgü Uygulamalar, Çözümleyiciler, Kullanıcı Arayüzleri, Üretim Zekası ve İş Zekası bulunmakta. Bu teknolojilerin uyarlanmasının altında yatan felsefe, veriyi ve bilgiyi ulaşılması kolay hale getirerek, çalışanları, geçmişte bir uzman ya da teftiş gerektiren bir kararı kendi başlarına alabilmelerini sağlayacak kadar güçlendirmek. Güçlenen operatörler daha hızlı, daha isabetli kararlar alabilecekler ve bu da üretimi ivmelendirirken kaliteyi de artıracak. Dahası, üzerlerine eklenen sorumlulukla, çalışanlar daha ilgili ve işlerine bağlı hale gelecekler. Grup, ekipleri güçlendirme çabasında aşağıdaki MOST planında karar kıldı:

 • Buradaki misyon, her çalışanın değişim sürecini başarıyla atlatabileceği ve yeni teknolojik ortamda gelişebileceği konusunda güven verici bir mesajla teknolojik geçişten duyulan korkuyu ortadan kaldırmak.

 • Hedeflerse, hangi teknolojilere, neden ihtiyaç duyulduğunu açıklamak. Bilgi ve veri şeffaflığının çalışanlara yeni beklentileri karşılayacak gücü vereceğine inanılıyor. Bilgi eksikliği ve veri şeffaflığından yoksunluk korkuya sebep olacak, başarılı bir geçişi yavaşlatacak ya da durduracaktır.

 • Güçlü ekipler yaratmakta üreticilerin strateji ve taktikleri ayrılmaz bir bütündür. Geleneksel örgütlenmedeki uyumsuzluğu bir kenara bırakıp tüm firma içerisinde ortak bir dil yaratılmalıdır.


5-Süreçleri Düzene Sokmak


MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’na göre, süreçleri düzene koymaya yardımcı olacak teknolojiler Uygulamadan Uygulamaya (A2A) ve İşletmeden İşletmeye (B2B) Standartları; İş Süreci Akışı; Digital Thread ve Güvenlik Sistemleridir. Organizasyon içinde süreçleri düzene sokarken şirketin misyonu, kavramsal bir çerçeve yaratmak ve iş sürecinin tamamen anlaşılmasını sağlayan ve tüm organizasyonu bir araya getirecek ortak bir karar alma yaklaşımı benimsemektir. Hedefler, ilk olarak Endüstri 4.0 uygulamalarının ölçeklendirilmesi için bir dayanak ve teknolojilerin dağıtımı için standart bir yaklaşım üzerinde anlaşılmasıdır. Sonrasında şirket, kritik verileri ve iş üzerinde en kayda değer etkiye sebep olacak iş akışlarını belirleyerek projeleri bir öncelik sırasına koyacaktır. Stratejiler, bu değişimlerin şampiyonlarını -onlara tutkuyla inananları- belirlemekten ve onları birer ekip oluşturup değişime öncülük etmeye itmekten de geçiyor. Ayrıca şirket, değişikliklerden etkilenecek arıza, kalite vb. temel unsurların ortak tanımlarını oluşturacaktır. Şirketin süreçleri düzene sokmak için kullanacağı taktikler, ilk olarak her bir sürecin iş değerini analiz etmek ve karşılaştırmalı değerlendirmeye sokmak, tarihsel verileri ve performansı gözden geçirmek ve ardından süregelecek bir süreç analizi ve karşılaştırmalı değerlendirme oluşturmaktır.


6-Bağlayıcı Teknolojileri Kalkındırmak


MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’nın iş bağlantılarını öne çıkaran teknolojileri arasında Entegrasyon Hizmetleri, Makineden Makineye (M2M), IoT Standartları ve Akıllı Bağlayıcılar bulunmaktadır. Misyon: Şirketin bağlayıcı teknolojilere dair misyonu beş katmanlıdır.

 1. Daha iyi sonuçlar elde etmek için cihazları bağlamak.

 2. Her birinin bir diğeriyle veri alışverişi yapabilmesini sağlayabilmek adına diğer değer zinciri üyelerinin bağlanılabilirliğini desteklemek.

 3. Sık karşılaşılan problemlerin maliyetini düşürmek.

 4. Esnekliği artırmak, pazara çıkma süresini hızlandırmak ve üretkenliği artırmak.

 5. Bilgi işçilerinin yeni iş gücünü desteklemek.


Hedefler


Misyonu gerçekleştirmek için, şirketin ilk hedefi optimize edilmesi gereken “küçük” bir uçtan uca süreç seçip onu süreçteki her bir adımı dijital olarak bağlayarak geliştirmek. İkinci hedef, operatörlerin ve diğerlerinin gerçek zamanlı veriye dayanarak kararları için temel oluşturmalarına izin verecek bir akıllı sistem oluşturmak ve onu karar-destekleme sistemleriyle desteklemek. Üçüncüsü ise üreticisine bakmadan, herhangi bir makineden gelecek veriler için standart bir tanım belirlemek. Stratejiler: Hedefleri ve misyonu gerçekleştirmek için şirket öncelikle diğer ortamlarda nelerin işe yaradığını anlamak adına var olan IoT projelerini çalışıp karşılaştırmalı bir değerlendirme yapacak ve dijital teknolojilerin neler yapabileceği konusunda daha çok şey öğrenecek. İkinci olarak, risklerin ödüllerden daha büyük olduğu yerleri belirlemek için ilk önce dakika başına maliyet/kapsam daraltma tatbikatı uygulayarak hangi projelerin sürdürüleceğine öncelik verileceğini kararlaştıracak. Üçüncü olarak, şirket, departmanları birbirine bağlayarak veri paylaşabilmelerini ve işlevler arası iş birliği yapabilmelerini sağlayacak. Artan bağlantı, bağlı değer akışındaki personelin ele alınması ve çözülmesi gereken sorunları tanımlaması için yardımcı olacak. Sonunda şirket, makineleri, insanları ve ürünleri otomasyon ve standardize edilmiş süreç yoluyla bağlamış olacak.


Taktikler


Bağlayıcı teknolojileri uygulamaya sokmayı kolaylaştıracak taktikler, bir fabrika sahibi ve bir müşteri olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlamakla başlar. İlk prensip, işin sahibinin müşteriler olduğudur -siz onlar için çalışırsınız- ama aynı zamanda her bir çalışan son müşteriye hizmet eden, odaklı birer fabrika yönetir. En yüksek öncelik, son müşteriye faydaları gösterebilecek projeleri belirlemektir. Seçim sürecini kolaylaştırmak adına, şirket son müşteriler için iletişim kurup şirketten gereksinimlerini senkronize edebilecekleri forumlar kuracak. Ek olarak, şirket mevcut ve yeni teknolojileri içinde Ana İşletme Yetenekleri (POCs) etrafında toplanan çalışma grupları oluşturacak. Öğrenme ve adaptasyonu hızlandırmak adına şirket, 100 dolarlık bir bütçeyle test edilebilecek daha küçük, odaklı çabalar olan “git ve gör” projelere fon sağlamak için kenara para ayıracak. Nihayetinde, taktikler standartlaştırılmış iş akışları ve karar desteği için raporlama içeren uçtan uca bağlantıya geçecek ve bu da yeni, daha iyi eğitimli, teknoloji odaklı iş gücünün kapasitesini güçlendirecektir.


7-IoT Cihazları Entegre Etmek


MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’nın parçası olan bağlayıcı teknolojiler (Mobil Cihazlar), Bulut hizmetleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları, Akıllı Fabrika Makineleri, Müşteri-Tedarikçi Platformları ve Otomatik-Tanımlanan Bileşenlerdir. Her ne kadar atölyenin en kısa ve öz MOST analizi de olsa, bağlayıcı teknolojilerin Endüstri 4.0’a geçişteki rolü bir o kadar esaslı. Misyon için atölye katılımcıları, süreçlerin ve ilgili bilgilerin dijitalleştirilmesine dair açık ve basit bir amaç ilan ettiler. Bunun bir parçası olarak, hedef, dijital belgeleme için kâğıdı ortadan kaldırmak ve gerçek zamanlı veri elde etmeye önem vermek olarak belirlendi. Nihai amaç, fikir aşamasından geliştirmeye, satıştan pazarlamaya, üretimden teslimata, tüm tedarik zinciri boyunca baştan sona şeffaflığı sağlamaktı. Amaçları yerine getirecek stratejilerse, Kalite, Risk, Güvenlik vb. içeren ticari işlevler için ortak bir teknoloji çerçevesi ve kurumsal uyum yaratmaktı. Bunun yanı sıra, her rolü yeni teknolojileri etkili bir biçimde kullanacak şekilde uyarlamak da önemliydi. Taktiksel yaklaşım basitti: Bağlayıcı teknolojilere öncelik ver, karşılaştırmalı değerlendir, seç ve uygula; sonuçlarını incele ve sonra bunu yinele.


İlerlemek


Eğer atölye katılımcılarının Endüstri 4.0 stratejisi yaratım ve uygulama sürecini hızlandırmak için yaptıkları MOST analizinin, herhangi bir işletme için tasarlanana çok benzediğini düşünüyorsanız, haklısınız. Dijital dönüşümün en mühim noktalarından biri, iş strateji ve hedeflerinin önce geldiğini, onları elde etmeye yarayacak teknolojinin de onu takip ettiğini anlamak. Dahili iş ihtiyaçlarına -olumsuz sonuçları (yeniden işleme, atık, yüksek maliyetler, vb.) azaltacak sorunları çözmek veya küresel rekabette avantajınızı artırmanıza yardımcı olacak bir yeteneği uygulamaya koymak gibi- odaklanarak, çok fazla teknolojik seçeneğin neden olduğu karmaşayı çözebilirsiniz. Atölye çalışmaları iş ve dijital stratejilerin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor -birbirinden ayırılamayacak kadar. Aynı zamanda şirketlerin, MESA Endüstri 4.0 Yol Haritasını, kendi Endüstri 4.0 hedeflerine ulaşmak için yaptıkları yolculuğun ayrıntılı planlarını tasarlamaya yönelik bir ana plan oluşturma kılavuzu olarak nasıl kullanabileceklerini gösterdi. Çoğu teknoloji yol haritalarının aksine, MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası işle başlar; üreticilere, küresel rekabette onlara avantaj sağlayacak son teknolojiler tarafından desteklenen stratejileri seçmelerinde yol gösterir. Sonra üreticileri, o stratejileri uygulayacak güçlendirilmiş ekipler oluşturacak ve o ekiplerin işlerini kolaylaştıracak teknolojilerin kullanımı konusunda destekler. Ardından, yol haritası, süreçleri düzene sokma, bağlayıcı teknolojiler ve bağlı nesnelerden oluşan üç aşamalı bir üretim teknolojisi platformu yaratmak konusunda rehberlik eder. İş ve teknoloji stratejilerini entegre eden kapsamlı yaklaşımıyla, MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası, Endüstri 4.0 yolculuğunun herhangi bir aşamasındaki herhangi birini desteklemek için temel bir araçtır.


Kaynaklar:

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page