top of page
< Back

Kar amacı gütmeyen bir endüstri konsorsiyumu olan OAG, iş uygulamaları arasında işbirliğini teşvik eder ve bu amacı desteklemek için kurumsal dil standartları oluşturur. OAG, hem B2B hem de A2A entegrasyonu için uygulamaya hazır, süreç tabanlı kurumsal dil standartları oluşturur.

Kar amacı gütmeyen bir endüstri konsorsiyumu olan OAG, iş uygulamaları arasında işbirliğini teşvik eder ve bu amacı desteklemek için kurumsal dil standartları oluşturur. OAG, hem B2B hem de A2A entegrasyonu için uygulamaya hazır, süreç tabanlı kurumsal dil standartları oluşturur.

bottom of page