top of page

Karanlık Fabrika Nedir?

Teknolojide yaşanan gelişmeler fabrikaların ve diğer üretim tesislerinin dönüşüm geçirmesine yol açıyor. Özellikle IoT (nesnelerin interneti) ve yapay zeka uygulamaları sayesinde fabrikalardaki insan gücünü tamamen ortadan kaldırmak mümkün. Karanlık fabrika adı verilen teknoloji destekli yapılar, üretim sürecinde insan müdahalesini ortadan kaldırıyor.


Birçok durumda üretim sürecine insanların dahil olması hatayı beraberinde getiriyor. İnsan kaynaklı hataların en aza indirilmesi için süreçlerin otomatikleştirilmesi önem taşıyor. Otomatikleştirilmiş süreçler hatayı en kısa sürede tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasına izin veriyor. Aynı zamanda insan faktörünün ortadan kaldırılması, makinaların kesintisiz olarak çalışmasına da imkan sağlıyor.


Karanlık Fabrikalar İlk Ne Zaman Ortaya Çıktı?


Günümüzde teknolojiden destek alsalar da karanlık fabrika kavramı eskilere dayanıyor. Bu kavram ilk olarak 1784 yılında Oliver Evans tarafından ortaya atıldı. Delaware’de ilk denemeleri gerçekleştiren Evans, yenilikçi bir değirmenle süreçleri otomatik hale getirmeyi denedi. 21. yüzyıla geldiğimiz zaman karanlık fabrika uygulamalarının sanayide yaygın olarak kullanıldığını görürüz.


Karanlık Fabrika Nasıl Oluşturulur?


İşletmeler ve üretim tesisleri karanlık fabrika uygulamasına ilgi göstermeye başladı. Bu gibi uygulamalara karşı ilginin artmasının ana nedeni, üretim sürecinde insan faktörünün ortadan kaldırılması. Tamamen otomatikleştirilebilen üretim süreçleri sayesinde bir tesisten en yüksek verim elde edilebiliyor.


Bir karanlık fabrika oluşturmak için insan içeren tüm süreçlerin makinalar tarafından yapılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Aslında bu tür fabrika uygulamaları bir tür otomasyon süreci olarak ele alınabilir. İlk aşamada bağlı cihazlar oluşturarak cihazlar arasındaki iletişimi sağlamak gerekir. Daha sonra veri toplama ve toplanan verilerin işlenmesiyle, öğrenen cihazların oluşturulması mümkün olur.


Karanlık Fabrikalar Hangi Avantajları Sunar?


Karanlık fabrikaların sunduğu bazı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

· Tüm süreç otomatikleştirildiği için üretim sürecinde baştan sona şeffaflık sağlanır.

· Üretim süreçlerinde ortaya çıkan insan kaynaklı hatalar tamamen ortadan kaldırılır.

· Üretim süreçlerinin verimliliği arttırılır.

· Üretilen ürünlerin kalitesi arttırılır.

· Kapsamlı veri toplama ve raporlama sayesinde ortaya çıkabilecek tüm hatalar anlık olarak tespit edilebilir.

· Arıza giderme süreçleri geleneksel fabrika yapılarına göre daha kısa ve etkindir.

· İş kazaları gibi istenmeyen ve olumsuz sonuç doğuran durumların önüne geçilir.

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page