top of page

Nicel İstatistikler Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 12 Ağu 2022

Veriler, nicel ve nitel olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. Nicel (kantitatif) istatistikler, verileri sadece ayrık, ölçülebilir değerler cinsinden tanımlar. Nitel (kalitatif) istatistikler ise, verileri özellikler veya karakterler açısından tanımlar, ancak sayılarla ifade etmez. Kantitatif istatistikler nominal, sıra, aralık veya oranlar olabilir. Ayrıca, niceliksel istatistikler ayrık veya sürekli olarak tanımlanabilir. Nicel sürekli verilere bir örnek vermek gerekirse, bir dizi sayıdaki her değerin herhangi bir gerçek sayıyı alabileceği bir ağırlık kümesidir.


Nicel İstatistikler nasıl çalışır?


Nicel İstatistikler, nesneleri veya durumları tanımlamak için sayısal veriler kullanarak çalışır. Yukarıdaki paragrafta belirtildiği gibi, bir otoparktaki araç sayısı gibi niceliksel istatistikler nominal olabilir. Nicel, birinci ve ikinci sıra gibi sıra değişkenleri tanımlamak için de kullanılabilir. Kantitatif aralıklara örnek vermek gerekirse, sıcaklıktaki artışların doğrusal olmadığını göz önünde bulundurarak sıcaklık aralığı gibi istatistiklerle de tanımlama yapılabilir. Yani 100 derece, 50 derecenin iki katı kadar sıcak değildir. Son olarak oran, nicel istatistiklerin bir biçimidir, burada veriler sadece düzenli izlenebilir. Oran seviyesindeki verilerin sıfır değeri veya başlangıç noktası, örneğin Kelvin'deki sıcaklık gibi en düşük noktası "mutlak sıfır" olarak tanımlanır.


Nicel İstatistiklere Örnekler


Sayısal ölçüm olarak açıklanan tüm istatistikler. Örnek vermek gerekirse;

  • Bir şehir veya eyalette geçirilen yıl sayısı.

  • Belirli bir günde bir havaalanından taşınan bavulların ağırlığı.

  • Bir kasabadaki evlerin değerleri.

  • Bir grup gencin boyları.

  • İlkokulda cep telefonu olan öğrencilerin yüzdesi.Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page