top of page

Üretimde Yapay Zekânın Faydaları

Makine öğrenimi, otomasyon, tahmine dayalı analiz ve IoT (Nesnelerin İnterneti) gibi Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerini kullanan üreticiler, tesislerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve verimliliklerini ölçebilirler. Big Data yani büyük miktarda operasyonel verinin toplanmasına yardımcı olan uygulamaları aşağıda yazımızda sıraladık.


Yapay Zekâ Üretim Dünyasının Geleceği için Neden Önemlidir?


Yeni düzende üreticiler, tasarruf etmenin, para kazanmanın, riskleri azaltmanın ve genel üretim verimliliğini artırmanın yeni yollarını bulmayı amaçlamaktadır. Üreticilerin hayatta kalması ve sürdürülebilir bir gelecek sağlaması gelişen çağa ayak uydurması için çok önemlidir. Bu gelişme ise Endüstri 4.0 teknolojilerinde, özellikle de yapay zekâ tabanlı ve makine öğrenimi destekli çözümlerdedir.


Yapay zekâ araçları, sadece üretim alanında kayıpları tespit etmek ve üretim süreçlerindeki anormallikleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek dışında tüketici davranışını analiz edip tahmin etmeyi de sağlar. Üreticilerin farklı lokasyondaki tesislerindeki tüm üretim operasyonlarının uçtan uca takip etmesine yardımcı olur. Ayrıca yapay zekâ destekli sistemler, topladıkları veriler ve makine öğrenimi algoritmaları sayesinde sürekli olarak öğrenebilir, uyum sağlayabilir ve gelişebilir.


Yapay zekânın yetenekleri, pandemi nedeniyle hızlı dijitalleşmek zorunda kalan üreticiler için önemli fayda sağlamıştır. Üretimde yapay zekâ, planlama ve yalın üretim operasyonlarında kullanılabilir. Yapay zekânın üretim süreçleri için en önemli olduğu alanlar ise üretim süreçlerini otomatikleştiren akıllı, kendi kendini optimize eden makinelerdir. Daha iyi planlama ve verimlilik kayıplarını önceden tahmin etmek ayrıca kalite kusurlarını önlemek için yapay zekâ üreticilerin büyük destekçisidir.

Üretim Endüstrisinde Yapay Zekâ


Fabrikada çalışan operatörler çok sayıda ekranı izlemek ve ekipman kontrollerini yapmak için klasik yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemler daha çok hızlı aksiyon almak ve sorun çözmek odaklıdır. Yapay zekâ ile geliştirilen teknolojiler ise daha çok verim ve kâr odaklıdır. Yapay zekâ ile insana bağlı hatalar en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.


Yapay zekâ ile üreticiler, tesislerinde genel üretkenliği ve verimliliği artırırken işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Tekrar eden işlerde yapay zekâ kullanarak operatörlerin verimliliği arttırılabilir. Operasyonların sürekli izlenmesi ve takip edilmesi sayesinde herhangi bir anormalliği hızla tespit edebilir ve teknisyenleri hemen uyarabilir. Ayrıca hat üzerindeki olası arızalar kestirimci bakım ile önceden tahmin edilebilir ve böylelikle hat duruşlarının önüne geçebilir.


Sensörler ve bulut kullanılarak kurulan akıllı fabrikalar, üretim sektörünün geleceğidir. Akıllı fabrikalar üreticilere aşağıdaki avantajları sağlar;


  • Gerçek zamanlı izleme,

  • Varlık kullanımını anlık takip,

  • Bir arada çalışan bağlı sistemler,

  • Gerçek zamanlı ve hızlı müdahale olanağı,

  • Tüm üretim verileri tek bir kaynakta toplama ve analiz


Yapay zekâyı üretim sektöründe uygulamak, zaman, çaba ve kaynaklar açısından önemli bir yatırım gerektirir. Yapay zekâyı hızlıca üretim süreçlerine dahil edin, endüstri 4.0’a hedefinize bir adım daha yaklaşın.


340 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page