top of page

6 Adımda Dijital Dönüşüm İçin BPM

İş dünyası, maliyet ve hedeflere ulaşma açısından daha verimli iş süreçleri bulmak için farklı yöntemleri sürekli olarak değerlendirmektedir. Performansı ölçmede kullanılan metrik oluşturma uygulaması, işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin iş süreçleri için daha iyi bir yatırım getirisi elde etme yollarından biridir. İş performansı yönetimini, bir şirketin hedeflerine ulaşmada kullandığı yöntemleri izlemenin ve daha sonra daha iyi yöntemler bulmak için bu verileri kullanmaktır olarak özetleyebiliriz. Hedeflere ulaşmak ve etkili yöntemler geliştirmek için yönetim prosedürlerini izleme fikri, ilk çağlardan bu yana mevcuttur. İş performansı yönetimi, bu izleme sürecini kolaylaştırmak ve kurumsal hedeflere ulaşmanın daha verimli bir yolunu geliştirmek için geliştirilmiştir.

İş Performansı Yönetimi (BPM) Nedir?

İş performansı yönetimi, kurumsal hedefler belirleme, bu hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemleri izleme ve daha sonra yöneticilerin bu hedeflere daha etkin bir şekilde ulaşma yollarını oluşturma eylemidir. Bir şirket veri toplayarak, verileri analiz ederek, yönetimsel değişikliklerin performans üzerindeki etkilerini belirleyebilir ve daha etkili bir süreç oluşturmaya yardımcı olmak için bu değişiklikleri kullanabilir. İş performansı yönetimi fikri geniş bir kavramdır, ancak en iyi şekilde ifade etmek gerekirse; belirli hedefleri analiz etmek ve bir şirketin işletme maliyetlerinden tasarruf etmesine yardımcı olurken aynı zamanda daha fazla gelir elde etmek için kullanılır diyebiliriz. İş performansı yönetimi hakkında en önemlisi de, personelin ve yönetimin performansını artırmak için kullanılmasıdır. Metriklerin kullanımı sadece bir amaç için bir araçtır ve bu amaç daha yüksek karlılıktır.

İş Performansı Yönetimini Ana Faaliyetleri Nelerdir?

Her iş performansı yönetimi izleme programı üç ana faaliyetten yararlanır: hedeflerin seçimi, konsolidasyon ve müdahale. Bu 3 ana faaliyet daha verimli bir süreç oluşturmaya yardımcı olmak için diğeriyle birlikte çalışır. Her faaliyetin diğerini etkilediği gibi hepsinin birlikte çalışarak daha iyi iş süreçleri geliştirmesine katkısı olduğundan son derece dinamik bir sistemdir.

Hedef Seçimi Nasıl Yapılır?

Hedeflerin seçimi aslında müdahale yoluyla elde edilen sonuçlarla değiştirilebilen ve devam eden bir süreçtir. Herhangi bir iş performansı yönetimi programıyla yapmak gereken ilk şey, kurumsal hedefler belirlemek ve daha sonra bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak politika ve yöntemleri belirlemektir. Program başladıktan sonra, değişikliklerin süreç üzerindeki etkileri hedefleri değiştirmeye başlayacaktır. Eğer yönetimsel kararlar üretkenliği arttırdıysa, hedefi geliştirmek gerekebilir. Hedefin amacı, başarıyı belirleme konusunda yönetime kullanılacak bir ölçme birimi vermektir.

Bilgiler Nasıl İzlenir?

İş performansı yönetiminde yer alan ikinci faaliyet, bilgi konsolidasyonu olarak da bilinen bilgi izlemedir. Bu, verilerin toplandığı ve ilgili verilerin analiz edildiği bu sürecin bir parçasıdır. Verileri oluşturmak için kullanılan metriklerin listesi şirkete ve projeye göre değişir ve veriler performans yönetimi sürecinin kritik bir parçası haline gelir.

Yönetim Ayarlamaları Nasıl Yapılır?

Veriler incelendikten sonra yönetim, verimliliği ve karlılığı artırmak için hangi önlemlerin alınacağına karar verir. Bu değişiklikler grafik haline getirilmiş ve etkileri bilgi izleme faaliyetine geri dönmüştür. Yapılan düzeltmelerin şirketin hedeflerini yansıtması çok önemlidir. Hedefleri yansıtmak zor olabilir çünkü hedefler her zaman finansal kaynaklı değildir. Örneğin, hedef çalışanların iş doyumunu yüzde 20 oranında artırmaksa, yönetim tarafından alınan önlemler finansal bir değerlendirme gerektirmez.

İş Performansı Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bir şirket bir iş performansı yönetim programı tasarladığında dikkate alınması gereken birkaç husus vardır. İş Performans Yönetimi sadece şirket üretkenliğini baz almaz, aynı zamanda aşağıdaki hususlarla da ilgilidir:

  • Yatırımcılar

  • Satıcılar

  • Ortaklar

  • Rekabet

İş performansı yönetimi programının hedefleri şirketi zayıflatacak ve rekabetin daha fazla pazar payı almaya başlamasına izin verecek mi?

Şirket bu hedeflere ulaşmak için ne kadar risk almak istiyor?

Bir iş performansı yönetim planı uygulamadan önce şirket, yukarıdaki sorulara cevap vermeli ve böyle bir planın işinin her yönünü nasıl etkileyeceğini düşünmelidir.Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page