top of page

Nesnelerin Yapay Zekâsı (AIoT) ve Edge Computing

Nesnelerin Yapay Zekâsı (AIoT); insan-makine etkileşimlerini iyileştirmek, daha verimli IoT operasyonları elde etmek ve veri yönetimini geliştirmek için yapay zekânın (AI), nesnelerin interneti (IoT) altyapısıyla birleşimi olarak tanımlanmaktadır.


Yapay zekâ, makine öğrenimi yetenekleri aracılığıyla IoT'ye değer katarken; IoT, bağlantı, sinyalizasyon ve veri alışverişi yoluyla yapay zekâya katkı sağlamaktadır. AIoT ise, her iki teknoloji türü için de dönüşümsel ve karşılıklı olarak faydalıdır.

IoT ağları büyük endüstrilere yayıldıkça, giderek daha fazla insan odaklı olacaktır ve makine tarafından oluşturulan yapılandırılmamış veriler elde edilebilecektir. AIoT, IoT tarafından üretilen bu verilerden değer yaratabilecek veri analizi çözümleri için destek sağlayabilir.


Nesnelerin yapay zekâsını anlamak için, yeni gelişen teknolojilerin incelenmesi faydalı olacaktır.


Bilgisayarların günlük hayatımızın olmazsa olmazı haline gelmesiyle, gerekli hizmetlerin hızlı bir şekilde sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hızlı sonuçlar almak için geliştiren, Edge Computing hizmetlerinin, 2023’e kadar 1.12 trilyon pazarlama değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.


Bu gelişmeler ışığında Intel ve Udacity, 1 milyon geliştiriciye yönelik Edge Computing eğitim programı başlattığını duyurmuştur.


Gartner’ın gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre ise, günümüzde verilerin %91’i veri merkezlerinde işlenmektedir. 2022’ye kadar, bu verilerin %74’ünün analiz ve eylem ihtiyacının gündeme geleceği öngörülmektedir.


Edge Computing'in Nesnelerin İnterneti (IoT) İçin Kullanımı


Edge computing; verilerin uçtan uca işlenmesini, hesaplamayı ve depolamayı cihazın konumuna yaklaştıran bir bilgi işlem paradigmasıdır. Edge bilişim, bulut bilişim, yapay zekâ, veri analizi ve özellikle IoT (nesnelerin interneti) gibi teknolojiler ile birlikte ilerler. IoT, edge computing için en büyük büyüme faktörüdür.


Bulut çözümleri; verileri aktarma ve depolamada başarılı olduğu kadar, yerinde karar verme ve diğer birçok uygulama için uygun değildir. Edge computing tam da burada devreye girmektedir. Edge cihazlar ile verilen bilgilerin toplanması, depolanması ve analizi çok daha hızlıdır. Edge cihazların gelişimi ile birlikte yapay zekâ ve edge computing birleşimi IoT çözümlerindeki gecikme sorununu ortadan kaldıracaktır.


Yapay zekâ çok fazla veriyi güçlü algoritmalar kullanarak işler ve öğrendiklerine göre karar verir. IoT ekosisteminde cihazlardan toplanan veriler buluta iletilir bu şekilde işleme ve analiz gerçekleşir. Bulut bilgi işlem merkezinde yapay zekâ destekli kararlar alınır ve bu durum şimdiye kadarki en doğru yaklaşımdır fakat, buluttan veri aktarımı gecikmeye sebep olur. Bu da gerçek zamanlı kararların hızlı bir şekilde alınmasına engel olur. Bulut merkezi konum olarak ne kadar uzaksa gecikme o denli fazla olur. Her bir aktarım için 100 millik veri seyahat ederken ortalama 0.82 milisaniye hız kaybedebilir. Bulut bilgi işlemi çeviktir fakat artan veri yükünü ve hızlı kararlar için alınacak talepleri karşılayamaz.


Yapay Zekâ ve Edge Computing İlişkisi


AIoT çözümlerinin temelinde bulut bilişim sistemleri vardır. Fakat hızlı karar vermek, hızlı veri işlemek için edge computing şu an için diğer uygulamalardan öndedir. Edge computing daha iyiye ulaşmak için hızlı bir yaklaşım benimser.

Edge computing sistemlerini AIot çözümlerinde kullanmanın faydaları;


  • Gerçek zamanlı müdahale: Verilerin aktarılması ortadan kalktığı için işlemler ve kritik kararlar daha hızlı bir şekilde alınır.

  • Sistemlerin güvenilirliği: Gerçek zamanlı bilgi sayesinde, arıza gibi durumlar önceden tahmin edilir ve buna göre hızlı aksiyon alınır.

  • Gelişmiş güvenlik: Şirketlerin kendi BT ekosistemlerinde olacağı için dışarıdan gelen saldırılardan korunabilir. Ayrıca yapay zekâ destekli olduğu için gerçekleşen siber saldırıyı önceden tespit edebilir.

  • Düşük bilgisayar maliyeti sağlar: Edge computing verileri bir araya getirdiği için bulut depolama maliyetini düşürür.

AIoT sistemleri için tercih edilen çözümlerin başında edge computing gelmektedir. Yapay zekâ destekli IoT çözümleri ya da kısa adıyla AIoT güvenilir bilgi işlem çözümleri gerektirir. Yapay zekâ, IoT sistemlerinden gelen verileri doğru bir şekilde analiz eder daha yeni çözümler oluşturur.

2020 yılı ve sonrasında daha çok karşımıza çıkacak olan AIoT kavramı veri analizi ve gerçek zamanlı karar alması ile iş dünyasında sıkça tercih edileceği öngörülüyor.

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page