top of page

Verileri Yeniden Anlamlandırmak

Önce teknoloji iş hayatını konumlandırdı, şimdi ise dijital dönüşüm teknolojiyi yeniden konumlandırıyor. Çünkü, “istediğim sonuçları elde etmek için ne yapabilirim?” sorusuna en iyi cevap, verilerden alınıyor. Bu durum iş dünyasının yeniden konumlanmasına ve “çekirdek iş”in artan önemine vurgu yapıyor.


İnsanın, en eski ve en önemli norm olduğu küresel krizle yeniden hatırlandı ve teknolojinin, değerlerin “anlar”da yarattığı etkiye odaklanmasını ıskalamayan yöneticiler bunun farkında! Bu açıdan teknoloji yeniden konumlanırken, “işçiyi takip” modundan, “işi takip” moduna geçmek önem taşımaktadır. Bu kültürel değişim iki yeni tanımı da gündeme taşıyor: coworking ve co-operation. Coworking; “işin” ve “iş yerinin” sosyal yönünü belirlerken, co-operation; iş mükemmelliğinin ve iş zekasının sosyal yönünü belirliyor.


Yeniden konumlanma, dijitalleşmeyi de üç sac ayağına oturtuyor: müşteri odağı (ihtiyaç değişimi), süreç yönetimi (end to end) ve karar destek (kök nedenleri bulma) uygulamaları. Türkiye’deki dijitalleşme öncülerinin büyük bir bölümü, dijitalleşmeyi kurumsal stratejilerine entegre etmeyi bu konumlamaya göre başararak, stratejinin uygulanması için yeni bir yol haritası oluşturmaya çabalıyor. Bu yeni yol haritası ise, “stratejisini oluşturan, temelleri doğru atan, şirketini farklılaştıran ve gelişimi izleyen” türde şekillenmektedir.


Teknolojinin yeniden konumlanması, yenilikçi dijital öğrenme biçimleri üzerinden pazarlamacıları, marka yöneticilerini, stratejistleri, kreatifleri, veri uzmanlarını, dijital pazarlama uzmanlarını ve şirket liderlerini, dönüşüm stratejileri ile bir araya getirmeyi hedefliyor. Çünkü, “güveni yeniden inşa etmenin ilk adımı, değişim ve karmaşıklığın sabit olduğunu ve herkesin (müşteriler, düzenleyiciler, çalışanlar ve halk) potansiyel paydaşlar olduğunun farkında olmaktır.” Yöneticilerin yapması gerekenler ise; sensörler, platformlar, algoritmalar, veriler ve otomatik karar verme dahil olmak üzere, öğrenmeyle ilgili tüm teknoloji araçlarını kapsayan dijital bir gündemi takip etmektir.


Veri hızında öğrenebilen entegre öğrenme mimarilerine bağlanma ve dinamik, kişiselleştirilmiş müşteri görüşleri ile çalışanların motivasyonu ile hareket edebilen iş modelleri geliştirmek zorundayız. Çünkü, dijitalleşen her şey enformasyon üreterek yöneticilere karar destek sağlıyor. Yaşanmakta olan küresel dalgalanmanın beraberinde getirdiği karmaşayı anlamlandırabilmek ve kendi iş modellerine ve sektörlerine uyarlayabilmek “seri takip” istiyor.


İş dünyası liderlerinin bu seri takibi yapabilmesi için işi; strateji belirlemek, verileri daha iyi planlar yaratacak şekilde anlamlandırmak ve çalışan motivasyonuna odaklanmak olmalıdır. Bunun için; doğru yetenekleri şirket bünyesine katarak, doğru teknolojilerden faydalanarak ve doğru bir strateji belirlenmelidir. Bu strateji ile insanların ihtiyaçlarını gerçek anlamda değerlendirenler, iş modelini de deneyimi de yeniden tasarlayabileceklerdir. Görüldüğü gibi, her zorluk yeni bir buluşun yolunu açıyor, “öngörü”nün yerini “an”görü alıyor!

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Veri Stratejisinin Temel Parçası: Ana Veri Yönetimi

Ana Veri Yönetimi (MDM) nedir? Ana veri, bir işletmenin işi için gerekli olan ve genellikle birden çok disiplinde ve departmanda kullanılan kritik verileri ifade eder. MDM (Master Data Management), iş

bottom of page